Dodaj miejsce Zarejestruj się
 
 
 
Miejsca
 
 
 
   
 
  Dodaj ciekawe miejsce
 
 
 
 

Załęczański Park Narodowy, Wieluń

Załęczański Park Narodowy, Wieluń  
Miejscowość: Wieluń
 
Województwo: łódzkie
 
Lokalizacja: Okolice Łodzi
 
Kategoria: przyroda / natura / las / park
 
Ocena: 0 0 0 0 0 oceń
 
Zaloguj się, aby móc ocenić miejsce.
 
Dodane przez: karolina12-345 (309 pkt, 12 miejsce / 1146)
 
Zobacz też: Ogłoszenia turystyczne łódzkie »
 
Opis Zdjęcia (5) Komentarze (0) Mapa
Załęczański Park Krajobrazowy został utworzony 5 stycznia 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 14750 ha, a strefy ochronnej, tzw. otuliny – 12010 ha. Znaczna część parku (ponad 65% powierzchni) leży na terenie powiatu wieluńskiego, a fragmenty wychodzą również na teren woj. opolskiego i śląskiego. Park zamyka od północy system jurajskich parków krajobrazowych. Celem jego utworzenia była ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej, a także ochrona urokliwego odcinka rzeki Warty, określanego jako najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu. Warta, przepływając przez Park dzikim, naturalnym korytem, zatacza tzw. Wielki Łuk Warty, w którym rzeka płynie w głęboko wciętej (30–60 m) dolinie i tworzy przełomy.
Obszar ten został objęty programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w celu ochrony 13 rodzajów siedlisk przyrodniczych, ponad 100 zbiorowisk roślinnych z ciekawymi gatunkami wapieniolubnymi, często o charakterze górskim, i ośmiu gatunków kręgowców.
Szczególne znaczenie dla przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ma budowa geologiczna. Wapienne podłoże terenu ukształtowało się w jurze (ok. 190–140 mln lat temu) ze szczątków organicznych morskich zwierząt (amonitów, gąbek, ślimaków, jeżowców). W efekcie ruchów tektonicznych osady morskie zostały pofałdowane, pocięte uskokami i wypchnięte na powierzchnię. Węglanowe skały, pod wpływem działania wody deszczowej zawierającej dwutlenek węgla oraz zmieniających się warunków klimatycznych – zaczęły podlegać chemicznej erozji.
W ten sposób powstała charakterystyczna rzeźba krasowa, na którą składają się wapienne ostańce, np. Góra Świętej Genowefy (200 m n.p.m.), jaskinie, źródła krasowe (wywierzyska), np. Granatowe Źródła, Źródło Św. Floriana, studnie i leje. Procesy krasowe na terenie Parku są nadal żywe, o czym świadczą m.in. nowe nacieki w jaskiniach.
Na obszarze ZPK występuje 39 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie, w tym 25 objętych jest ścisłą ochroną. Ponadto stwierdzono tu występowanie ok. 30 gatunków roślin rzadkich w skali kraju lub regionu, górskich oraz występujących na granicy zasięgów geograficznych (np. wapieniolubny rojownik pospolity lub czosnek skalny). Różnorodność biotopów Parku wpływa na bogactwo zasiedlającej go fauny. Stwierdzono występowanie m.in. 16 gatunków chronionych bezkręgowców oraz gatunków ginących w innych rejonach ryb litofilnych, takich jak brzana, świnka i kleń. Ryby te znajdują na terenie ZPK również dogodne warunki do tarła. Park jest jednym z najcenniejszych w skali kraju znanych zimowisk nietoperzy, gdyż jaskinie zapewniają tym ssakom doskonałe warunki do hibernacji. Podczas corocznych zimowych liczeń nietoperzy w jaskiniach na terenie Parku odnotowuje się ich około dwóch tysięcy. Dominują trzy gatunki – nocek Natterera, nocek duży i mopek. Nielicznie, ale regularnie, spotyka się nocki Bechsteina i łydkowłose, które uznawane są za zagrożone i znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.
Na terenie Parku w granicach powiatu wieluńskiego znajduje się użytek ekologiczny Wronia Woda oraz 12 pomników przyrody (w tym trzy przyrody nieożywionej – Góra Św. Genowefy, Granatowe Źródła, Źródło Św. Floriana). Na terenie Parku, poza terenem powiatu wieluńskiego, znajdują się trzy rezerwaty przyrody: geologiczny Węże, chroniący wapienny ostaniec Górę Zelce, najdalej na północ wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Polskiej, z systemem 10 jaskiń krasowych oraz rezerwaty leśne: Dąbrowa w Niżankowicach oraz rezerwat ścisły Bukowa Góra. W otulinie Parku, już poza granicami powiatu, znajdziemy dwa rezerwaty: geologiczny – Szachownicę (chroniący wapienne wzgórze Krzemienną Górę i system korytarzy jaskini) i leśny – Stawiska. O walorach Parku stanowi także krajobraz kulturowy i wkomponowane w niego, liczne stanowiska archeologiczne (m.in. kurhany w Przywozie) oraz tradycyjne budownictwo wiejskie: młyny, kapliczki.
 
 
 
Zobacz też Inne ciekawe miejsca
 
 
 
 
Najaktywniejsi użytkownicy
 
  3033 pkt
 
  Adam-turysta
 
  2106 pkt
 
  toja1358
 
  916 pkt
 
  tallar6
 
  740 pkt
 
  Blitzkrieg
 
  648 pkt
 
  emes
 
 
 
 
Zobacz też
 
Ogłoszenia turystyczne w Polsce
 
 
 
 
ZaMiasto.com.pl - miejsca, zabytki, atrakcje
 
Witamy na serwisie ZaMiasto.com.pl. Jest to portal tworzony przez użytkowników, którzy zamieszczają własne propozycje (opisy, zdjęcia, komentarze, mapy) ciekawych miejsc do odwiedzenia. Znajdziesz tu propozycje zabytków, muzeów, miejsc nad jeziorami, do wypoczynku, zamków, szczytów górskich i innych atrakcji, które warto odwiedzić. Skorzystaj z mapy Polski lub wyszukiwarki, żeby znaleŸć propozycje ciekawych miejsc i zabytków.
 
Miejsca w lesie i nad jeziorem
 
Kontakt       Polityka prywatnosci       Polityka cookies       Regulamin       Reklama       Inne nasze serwisy
 
Internet Age - sieć serwisów internetowych